Meer plannen dan geld?
Waarom niet zelf een eigen Crowdfund project starten?


Crowdfunding is zwaar in ontwikkeling. Het fenomeen bestaat al jaren maar door de bancaire en economische crisis is het financieren via Crowdfunding buitengewoon populair geworden. Veelal wordt het kapitaal bij elkaar gebracht  via Crowdfundplatforms. De geldverstrekkers zijn veelal partijen die geïnteresseerd zijn in het geboden rendement. Maar zou het niet mooi zijn wanneer deze geldverstrekkers u juist steunen om uw bedrijfsplan, uw producten en uw kwaliteiten als ondernemer? Uw geldverstrekker die tevens uw klant en ambassadeur is? Wanneer u zelf uw Crowdfundproject start is dit te realiseren!

Een van de grote voordelen hierbij is dat de bekendheid van het gehele project 100% afstraalt op uw eigen bedrijf. Onze ervaring leert  dat dit veelal leidt tot aanmerkelijke omzetvoordelen terwijl uw kosten aanmerkelijk lager zijn dan bij een traditionele vorm van Crowdfunding.

Als Funding.Coach helpen we u in de realisering van uw eigen Crowdfundproject. Interesse?
U leest meer op onze site.

Crowdfundplatforms lijken veelal op elkaar. Onderscheid is vooral te vinden in doelgroep en branche. Denk aan: Energie, Milieu of Start Ups. Aan de ondernemer wordt vooral verzocht om zijn eigen netwerk te attenderen op het Crowdfundproject zodat een snelle start gemaakt kan worden.

De Crowdfunder kan een bekende zijn (familie, vriend, kennis, klant) of een onbekende die geïnteresseerd is in het idee of het rendement.

De kracht van Crowdfunding zit vooral in de mogelijkheid om deze als ‘stapelfinanciering’ te gebruiken. Bestaande financieringen kunnen gehandhaafd blijven, de Crowdfund-leningen komen hier bovenop. Als tegenprestatie wordt een bovenmatige rente gevraagd en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemer(s). Crowdfund-leningen worden veelal voor een termijn van 5 jaar verstrekt en terugbetaald middels een annuïteit.

Inner Crowd – Outer Crowd?

Het fenomeen Crowdfunding groeit sterk in populariteit. Het is een manier om aan geld te komen voor een onderneming, een project of een experiment. Betrokkenen zijn geïnteresseerd en voelen zich aangesproken door de visie van het bedrijf. Zij steunen de ondernemer bij het realiseren van zijn doelen.

Vaak is er een inner crowd met familie, vrienden en trouwe klanten, die emotioneel betrokken zijn. The outer crowd is vaak meer rationeel betrokken. Hun interesse is gebaseerd op overtuiging of rendement.

Let wel: bij crowdfunding blijft de geldgever afhankelijk van hoe het financieel gaat met de onderneming. De geldgever loopt het risico dat de ingelegde bedragen niet (helemaal) terugbetaald kunnen worden.

Traditionele Crowdfunding wordt gezien als het ei van Columbus, maar is geen goedkope oplossing. Dat kan anders: Funding.coach biedt u Crowdfunding op Maat.

Bij Crowdfunding op Maat activeren we uw inner crowd.! Uiteraard is het wel zaak dat u een uitgebreide inner crowd hebt. Voor bestaande ondernemingen, en zeker die zich richten op de Business to Consumer-markt blijkt dit al snel zo te zijn. Samen met u bekijken we uw mogelijkheden. Vervolgens ontwikkelen we met u een op maat gesneden Crowdfundactie waardoor we onderscheidend en succesvol in staat zijn om uw financiële middelen bij elkaar te brengen.

Via ons concept zijn we in staat uw netwerk professioneel en efficiënt te bereiken. Gebruik van social media en de juiste marketing zijn hierbij essentieel. Een van de grote voordelen is dat de bekendheid van het gehele project 100% afstraalt op uw eigen bedrijf. Onze ervaringen leren dat alleen al deze media-aandacht een omzetvoordeel van 30% kan opleveren.

Daarnaast is het funden middels uw eigen netwerk (inner crowd) aanmerkelijk goedkoper. Bij de inner crowd leeft een zekere empathie. Het gaat om meer dan de rente en de vergoeding. Omdat in de ondernemer wordt geloofd investeert men. Dit brengt tevens een aanmerkelijk andere verhouding met zich mee tussen de Crowdfunder en u als ondernemer. De Crowdfunder is meer geïnteresseerd in uw bedrijf en haar ontwikkeling, komt er graag en stimuleert graag de omzet (koopt dus het product). Mocht het onverhoopt toch anders lopen dan is er in de regel meer begrip, waardoor niet direct met zakelijke rechten wordt geschermd.

Ons uitgangspunt is dat u de in uw bedrijf geïnvesteerde bedragen terug betaalt in natura. Feitelijk wordt omzet op voorhand verkocht en komt vrij in een periode van ca. 5 jaar in de vorm van ‘tegoedbonnen’. Het aanbod wordt samen met u vastgesteld en het succes zit in een aantrekkelijke en vooral overzichtelijke aanbieding. Daarnaast wordt in de praktijk een combi gemaakt met persoonlijke en op maat gesneden leningen voor een periode van 5 jaar voor max. 4%.

Via Crowdfunding op Maat creëert u binding met uw Crowdfunder, kunt u een mooi rendement bieden op de investering en kost u dit uw bedrijf minder door uw eigen inkoop. Hierdoor snijdt het mes aan twee kanten. Binnen onder andere de AGF- en de Horecabranche hebben we hier reeds bijzonder goede ervaringen mee.

Op deze manier wordt uw Crowdfunder uw Ambassadeur. En een Ambassadeur kost u geen geld maar levert u geld op!

Heeft u interesse in Crowdfunding op Maat?

Gezien de grote mate van maatwerk hebben we het minimaal bij elkaar te brengen bedrag gesteld op €100.000,-.

We starten met een intakegesprek. Hierin bepalen we met u of we kunnen komen tot een succesvolle Crowdfundactie. Neem gerust contact op met funding.coach via:

Funding.Coach ontwikkelt met u een op maat gesneden Crowdfundproject. Een project dat vanuit uw bedrijf wordt geïnitieerd. Via uw website en volledig geïntegreerd. Alle media-aandacht straalt hierdoor 100% af op uw eigen bedrijf met een aanmerkelijke verhoging van uw naamsbekendheid tot gevolg. Door de Crowdfunder als Ambassadeur te begroeten en in te zetten leidt dit, zo hebben we inmiddels ervaren, tot een aanmerkelijke omzetverhoging.

Fase 1:

Wanneer we op basis van een eerste gesprek tot de conclusie komen dat uw bedrijf geschikt lijkt voor Crowdfunding op Maat starten we met een marketingcampagne. Vooraf betaalt u € 900,- (ex BTW);

Fase 2:

Via onze eigen ontwerp- en designstudio werken we de marketingcampagne uit, compleet met informatiebrochures, registratiekaarten, inzet van social media en een nieuwsbrief. Uiteraard wordt het geheel afgestemd op uw eigen huisstijl. Vervolgens wordt een informatiebijeenkomst belegd die door ons wordt begeleid.

Fase 3:

Geïnteresseerden schrijven in via een aan uw website gekoppelde ‘landingspagina’ of met traditionele inschrijfkaarten. Funding.coach zorgt vervolgens voor de contracten, afhandeling, vraagbaak en collectie van de gelden die na het bereiken van het afgesproken minimumbedrag worden doorgestort naar uw rekening.

Funding.coach gaat graag met u de uitdaging aan en gaat met u voor het succes. U betaalt een éénmalige succesfee.

De vergoeding aan de Crowdfunders wordt in overleg met u vastgesteld, maar bedraagt maximaal 4% per jaar.

Afgeronde projecten

Inmiddels heeft Funding.Coach al diverse ondernemers geholpen middels een Crowdfundproject op Maat.
In een korte periode heeft Funding.Coach al een 6 tal projecten opgeleverd in de Business to Consumer markt. De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 25 dagen en het totaal bij elkaar gebracht kapitaal bedraagt 1 miljoen waarbij de teller loopt.

Projecten die wij met succes hebben afgerond.